آندهای MMO استخراج فلزات

در حال حاضر آندهای DSA در حال  استفاده در صنعت الکترووینینگ می باشند. تا چند سال پیش آندهای سربی به عنوان آندهای پذیرفته شده مورد استفاده قرار می گرفتند. با این حال به علت مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سرب ملاحظاتی در این خصوص در نظر گرفته شده است. شرکت سامان پایش آندهای DSA را جهت استفاده در الکترووینینگ مس و روی معرفی کرده است. مزیت این آندها نسبت به آندهای سربی طول عمر طولانی تر، ایجاد ناخالصی کمتر (Clean Operation) و مصرف انرژی کمتر است.

آند MMO استخراج فلزات (الکترووینینگ)

آند MMO استخراج فلزات (الکترووینینگ)

آند MMO استخراج فلزات (الکترووینینگ)

آند MMO استخراج فلزات (الکترووینینگ)

 

نوشته های اخیر

 • آندهای MMO آبکاری فلزات و آندهای تیتانیوم پلاتینایز

  آندهای MMO آبکاری فلزات و آندهای تیتانیوم پلاتینایز

 • الکترودهای MMO واحدهای کلرآلکالی

  الکترودهای MMO واحدهای کلرآلکالی

 • الکترودهای MMO تصفیه آب و فاضلاب

  الکترودهای MMO تصفیه آب و فاضلاب

 • آندهای MMO حفاظت کاتدی

  آندهای MMO حفاظت کاتدی

طراحی توسط: همیارپروژه