آدرس: احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مرکز رشد فناوری

ایمیل: info@samanpayesh.com

تلفن: 02144830300

 

    طراحی توسط: همیارپروژه