آموزش

دستورالعمل ساخت محلول های ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا ( CORONA COVID-19)

این دستورالعمل مربوط به ساخت دو نوع محلول ضدعفونی کننده دست و یک نوع محلول ضدعفونی کننده سطوح جهت مقابله با ویروس کرونا COVID19 است که در تهیه آن از اسناد سازمان بهداشت جهانی و تجربیات مرتبط استفاده شده است.

محلول ضد عفونی کننده سطوح
مواد لازم وایتکس 5 درصد تجاری، آب جوشیده سرد شده
روش تهیه 1 پیمانه وایتکس با 9 پیمانه آب جوشیده سرد شده مخلوط شود. سپس دستمال آغشته به محلول روی سطوح کشیده شود
نکات مهم برای تهیه محلول حتماً از آب سرد استفاده شود.
از ترکیب کردن سایر مواد از جمله الکل با این محلول اجتناب شود
این محلول جهت ضدعفونی کردن سطوح استفاده می شود و برای ضدعفونی کردن دست یا لباس نباید استفاده شود
محلول در ظرف کدر تهیه شده و در معرض نور آفتاب قرار نگیرد

 

محلول ضد عفونی کننده دست
فرمول 1 محلول اتانول فرمول 2 محلول الکل ایزوپروپیل (ایزوپروپانول)
مواد لازم: اتانول 96 درصد ، گلیسیرین 98 درصد ، آب اکسیژنه 3 درصد، آب مقطر استریل شده یا آب جوشیده سرد شده مواد لازم : الکل ایزوپروپیل (ایزوپروپانول) 99.8 درصد ، گلیسیرین 98 درصد ، آب اکسیژنه 3 درصد، آب مقطر استریل شده یا آب جوشیده سرد شده

 

روش تهیه محلول 1 لیتری
فرمول 1 محلول اتانول فرمول 2 محلول الکل ایزوپروپیل (ایزوپروپانول)
833 سی سی اتانول 96 درصد

42 سی سی آب اکسیژنه

14.5 سی سی گلیسیرین

751 سی سی ایزوپروپانول

42 سی سی آب اکسیژنه

14.5 سی سی گلیسیرین

مقدار 42 سی سی آب اکسیژنه به مقدار مشخص شده الکل در جدول اضافه شده و سپس گلیسیرین اضافه شود. سپس محلول اضافه شده بوسیله آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده به حجم 1 لیتر رسانده شده و هم زده شود.
استفاده از گلیسیرین برای محافظت از پوست و استفاده از آب اکسیژنه جهت از بین بردن قارچ و برخی باکتری ها در محلول است. در صورت در دسترس نبودن این دو جزء می توان محلول را با الکل و آب جوشیده سرد شده تهیه نمود

طراحی توسط: همیارپروژه