آندهای MMO آبکاری فلزات و آندهای تیتانیوم پلاتینایز

آندهای DSA در صنعت الکترونیک برای آبکاری مس (با تلرانس ضخامت کمتر از 5/2 درصد)، آبکاری طلا، آندایزینگ آلومینیوم و… استفاده می شود.

پلاتين به علت مقاومت به خوردگي عالي و قابليت عبور جريان در همه الکتروليت ها بدون تشکيل فيلم عايق مورد استفاده قرار مي گيرد. مقاومت به خوردگي زياد باعث نرخ مصرف کم مي شود. عيب عمده آن هزينه بالاي آن است به همين دليل استفاده از مقدار کمینه پلاتين مطلوب خواهد بود. براي کاهش ميزان مصرف پلاتين انواع مختلف زيرلايه استفاده مي شود.

آندهای تیتانیوم پلاتینایز شده در آب نمک دار يا آب شيرين که هدايت در آن پايين است نیز استفاده مي شوند. تيتانيوم يک لايه اکسيدي چسبنده با مقاومت الکتريکي بالا تشکيل مي دهد. لايه اکسيدي به عنوان حامل عمل کرده و از خوردگي جلوگيري مي کند. تيتانيوم به عنوان پايه خنثي براي پلاتين عمل مي کند. پلاتين مي تواند دانسيته جريان بسيار زيادي را تحمل کند. ضخامت لايه پلاتين بطور معمول μm 2.5 است و طول عمر آن 10 سال تخمين زده مي شود. ورقه هاي تيتانيوم به ضخامت mm 2-1 معمولا با پوشش پلاتين به ضخامت μm 5-2.5 بکار رود. آندهاي ميله اي شکل با قطر mm 25-10 غالباً جهت حفاظت مخازن، لوله ها، کندانسورها و… بکار مي روند. دانسيته جريان تا A/m2 600  قابل دستيابي است با اين حال آند بايد در ولتاژ پايين مورد استفاده قرار گيرد.

آند MMO آبکاری

آند MMO آبکاری

آند تیتانیوم پلاتینایز شده

آند تیتانیوم پلاتینایز شده

نوشته های اخیر

 • آندهای MMO استخراج فلزات

  آندهای MMO استخراج فلزات

 • الکترودهای MMO واحدهای کلرآلکالی

  الکترودهای MMO واحدهای کلرآلکالی

 • الکترودهای MMO تصفیه آب و فاضلاب

  الکترودهای MMO تصفیه آب و فاضلاب

 • آندهای MMO حفاظت کاتدی

  آندهای MMO حفاظت کاتدی

طراحی توسط: همیارپروژه