Multimedia

آخرین مطالب

فعالیت های آموزشی

شرکت سامان پایش در زمینه های آموزشی زیر فعالیت داشته و اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است   فرآیند های الکتروشیمیایی سیستم های الکترولیز ا... ادامه متن

فرآیند الکترولیز

فرآیند الکترولیز

فرآیند الکترولیز بصورت استفاده از جریان الکتریکی برای اثر گذاری بر واکنش غیرخودبخودی تعریف می شود. روش الکترولیز را دانشمند فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی... ادامه متن

معرفی آندهای MMO

معرفی آندهای MMO

آندهای اکسید فلزی مختلط (Mixed Metal Oxide)  دسته ای از آندهای غیرمصرفی هستند که در سال های اخیر کاربرد زیادی در صنایع مخنلف پیدا کرده اند. پایداری شی... ادامه متن

مطالب در نگاه تصویر

  • فرآیند الکترولیز
  • معرفی آندهای MMO

طراحی توسط: همیارپروژه