Pupolar

معرفی آندهای MMO

معرفی آندهای MMO

آندهای اکسید فلزی مختلط (Mixed Metal Oxide)  دسته ای از آندهای غیرمصرفی هستند که در سال های اخیر کاربرد زیادی در صنایع مخنلف پیدا کرده اند. پایداری شی... ادامه متن

فرآیند الکترولیز

فرآیند الکترولیز

فرآیند الکترولیز بصورت استفاده از جریان الکتریکی برای اثر گذاری بر واکنش غیرخودبخودی تعریف می شود. روش الکترولیز را دانشمند فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی... ادامه متن

فعالیت های آموزشی

شرکت سامان پایش در زمینه های آموزشی زیر فعالیت داشته و اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است   فرآیند های الکتروشیمیایی سیستم های الکترولیز ا... ادامه متن

طراحی توسط: همیارپروژه