Saman payesh logo

معرفی آند های MMO

آندهای اکسید فلزی مختلط (Mixed Metal Oxide)  دسته ای از آندهای غیرمصرفی هستند که در سال های اخیر کاربرد زیادی در صنایع مخنلف پیدا کرده اند. پایداری شیمیایی و در عین حال فعالیت کاتالیستی بالا از ویژگی های این آندها است. اين آندها بصورت پوشش اکسيدي بر روي زيرلايه فلزات انتقالي يا بصورت سراميک بالک مورد استفاده قرار مي گيرند. آندهاي فلزات انتقالي داراي پوشش اکسيدي از اواخر دهه 1960 در توليد کلر و الکتروليز آب دريا و حفاظت کاتدي تانک هاي ذخيره آب و سازه هاي فولادي خاک شده مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه توسعه بسیار زیادی در کاربرد این آندها صورت گرفت و در حال حاضر این آندها به عنوان پیشرفته ترین نوع آندها در صنایع استخراج فلزات، کلرآلکالی، آب و فاضلاب، آبکاری، حفاظت کاتدی ومورد استفاده قرار می گیرند.

آندهاي اکسید فلزی مختلط براي استفاده در محيط هاي کلر دار شامل پوشش ترکيبي اکسيد هاي RuO2، IrO2 ، Ta2O5، SnO2  وTiO2 زينتر شده بر روي زيرلايه خالص Ti مي باشند. اين آندها بصورت ورق،توري و سيمي وساخته مي شوند. آندهاي اکسيد فلزي ساخته شده با تکنولوژي(DSA) Dimensionally Stable Anode  در تمام طول عمر مورد استفاده از لحاظ شکل، هندسه و ابعاد بدون تغيير باقي مي مانند. اين پوشش اکسیدی هادي در محيط هاي اسيدي و بازي قوي هم در برابر اکسيداسيون و هم در برابر احيا مقاوم هستند.  در شکل زیر مقایسه هدایت الکتریکی انواع اکسیدها نشان داده شده است.

مقایسه هدایت الکتریکی انواع اکسیدها

مزایای آندهای DSA

 • دانسیته جریان خروجی بالاتر و  عمر طولانی حتی در دانسیته جریان های بالا
 • امکان استفاده مجدد (با پوشش دهی)
 • ازبین رفتن ناخالصی محصول (در صنایع استخراج فلزات)
 • کاربردآسان
 • امکانتولیدآندهاییباشکلهایمتفاوت
 • قابلیتحملآسان
 • وزنپایین
 • پایداریابعادی
 • قابلیت اطمینان بالاتر
 • مقاومت به خوردگی بالا در اکثر محیط های صنعتی
 • داشتن صرفه اقتصادی در درازمدت