Saman payesh logo

الکترودهای MMO واحدهای کلرآلکالی

شرکت سامان پایش بزرگترین تولید کننده گستره وسیعی از آندها و کاتدهای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب و فرآیندهای کلرآلکالی در ایران است. این شرکت توانسته است با ارائه روش منحصربفرد اقدام به ساخت آند و کاتد با بالاترین بازدهی و طول عمر در ایران نماید. پوشش دهی کاتد مورد استفاده در فرآیند های کلرآلکالی نیز با انجام فعالیت های تحقیق و توسعه صورت گرفته است.

فرآیند کلرآلکالی با استفاده از سل های ممبرانی جدید ترین روش تولید گاز کلر می باشد که در آن از غشاهایی با تراوایی انتخابی استفاده می شود جنس غشاها ، پلیمری بوده که نسبت به عبور یون Na+ تراوا بوده و نسبت به Cl ناتراوا است. این بدین معنی است که یون سدیم می تواند از میان غشاء عبور کند در حالیکه این امکان برای Cl وجود ندارد. در این فرآیند آب نمک به قسمت آند(آنولیت) و سود به همراه آب به قسمت کاتد(کاتولیت) تزریق شده و در حین انجام فرآیند ، آب نمک به تدریج رقیق و سود غلیظ تر می شود این عمل به خاطر عبور یونهای سدیم از میان غشاء به سمت کاتولیت می باشد شکل زیر به صورت شماتیک نمایی از یک سل الکترولایزر را نشان می دهد معمولا یک الکترولایزر بسته به حجم تولید از چندین سل تشکیل شده است.همانطور که پیداست قطب منفی جریان برق مستقیم(DC)خروجی رکتیفایر به الکترود کاتد متصل بوده و قطب مثبت به الکترود آند ، که این جریان برق پتانسیل لازم جهت تجزیه آنولیت و کاتولیت را فراهم می آورد.

شماتیک فرآیند کلرآلکالی به روش ممبرانی

در فرآیند کلرآلکالی سل های الکترولیز، تولید گاز کلر(Cl2)، سود سوزآور (NaOH) یا KOH و گاز هیدروژن (H2) می نماید. سل ها معمولاً در فشار مثبت پایین کار می کنند که باعث می شود بتوان از گاز کلر ایجاد شده برای تولید هیپوکلریت سدیم (مایع سفید کننده) و اسید کلریدریک استفاده کرد. این سل ها برای اولین بار توسط شرکت دنورا (ایتالیا) طراحی و ساخته شده است سل های ساخته شده توسط شرکت دنورا قابلیت تأمین جریان خروجی تا A/m2 6000 را دارند البته دانسیته جریان های بالاتر نیز مشاهده شده است. شرکت سامان پایش قابلیت پوشش دهی مجدد سل های انواع سیستم های کلرآلکالی را دارا است. این خدمات شامل پوشش دهی آند و همچنین کاتد مورد استفاده در واحدهای کلرآلکالی است.

تکنولوژی دیافراگمی و ممبرانی به عنوان نوع جدید قادر به فعالیت در ولتاژهای پایین تر است. سل های آمالگام که در آن از آلیاژهای جیوه به عنوان کاتد استفاده می شد، در حال حاضربه علت مشکلات زیست محیطی منسوخ شده است.

الکترودهای سیستم کلرآلکالی که قابلیت پوشش دهی مجدد آن وجود دارد

تکنولوژی کلرات

در سیستم تولید کلرات از آندهای DSA برای تولید کلرات سدیم و پتاسیم استفاده می شود. این کلرات ها در تولید کاغذ استفاده می شود. آندهای تیتانیوم پوشش دار DSA در این سیستم ها سبب افزایش بازدهی، کاهش محصول فرعی اکسیژن و کاهش هزینه های تولید می شود

مقایسه فرآیندهای تولید کلر از نظر نوع سل، ترکیب آنولیت، pH ، دما، دانسیته جریان و گازهای خروجی در شکل زیر نشان داده شده است.

مقایسه فرآیندهای تولید کلر از نظر نوع سل، ترکیب آنولیت، pH ، دما، دانسیته جریان و گازهای خروجی