Saman payesh logo

آندهای MMO استخراج فلزات

در حال حاضر آندهای DSA در حال  استفاده در صنعت الکترووینینگ می باشند. تا چند سال پیش آندهای سربی به عنوان آندهای پذیرفته شده مورد استفاده قرار می گرفتند. با این حال به علت مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سرب ملاحظاتی در این خصوص در نظر گرفته شده است. شرکت سامان پایش آندهای DSA را جهت استفاده در الکترووینینگ مس و روی معرفی کرده است. مزیت این آندها نسبت به آندهای سربی طول عمر طولانی تر، ایجاد ناخالصی کمتر (Clean Operation) و مصرف انرژی کمتر است.

آند MMO استخراج فلزات (الکترووینینگ)